Regionale samenwerking versterkt

Regionale samenwerking versterkt

In de regio geldt het sociaal domein als voorbeeld van een succesvolle regionale samenwerking. In 2016 is ook op andere terreinen veel in de regio gebeurd. Er is een samenwerkingsagenda binnen het fysiek domein opgesteld en er is gewerkt aan een gezamenlijke woonvisie. Een totaalbeeld over de fysieke ontwikkelingen in de regio is belangrijk voor onderlinge afstemming. Zo kan er ook richting andere overheden of binnen MRA verband gezamenlijk op worden getrokken. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van het gebied Crailo, dat onderdeel is van zowel Hilversum, Bussum als Laren.

Bestuurskrachtmeting
De inzet van Hilversum in de regio als centrumgemeente is gegroeid. Dit bleek ook uit de in 2016 uitgevoerde bestuurskrachtmeting. Als Hilversum gaan we dan ook vol vertrouwen het gesprek aan over het versterken van de bestuurskracht in de regio Gooi en Vechtstreek en nemen we initiatieven om de samenwerking met andere gemeenten van onderaf op te bouwen.

Reguliere taken
De reguliere taken van de gemeente gaan ondertussen gewoon door. Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een goede service van de gemeente of het nu gaat om het aanvragen van een nieuw paspoort of de aanvraag van een omgevingsvergunning. De verbetering van onze gemeentelijke dienstverlening en de routines kunnen rekenen op een continue aandacht en verdere professionalisering.