Ondernemende stad

Ondernemende stad

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

Een ondernemende stad gaat over een goed ondernemingsklimaat, dienstverlening van hoge kwaliteit en toekomstbestendige winkelgebieden en werklocaties. Het ontwikkelen en versterken van de creatieve sector is de eerste prioriteit.

Opgave van de stad

Hilversum beschikt over een goed ondernemingsklimaat. Dit zorgt ervoor dat bestaande werkgelegenheid behouden blijft en versterkt wordt, en nieuwe werkgelegenheid wordt toegevoegd. De dienstverlening van de gemeente aan ondernemers is van hoge kwaliteit. We kennen onze bedrijven en ondernemers en reageren adequaat op hun vragen en behoeften. Daarbij helpen we starters en zijn aantrekkelijk voor bedrijven die net een stap verder zijn dan de opstartfase.

In 2016 is de capaciteit van het accountmanagement  versterkt en inhoudelijk vormgegeven. De ontwikkeling van een (virtueel) businesspoint of bedrijvenloket loopt door in 2017 en is in de begroting 2017 opgenomen.

De inspanningen van de gemeente zijn er op gericht de creatieve economie in Hilversum te versterken. Dat doen we lokaal, regionaal, in Noordvleugel verband en nationaal. We verbinden, jagen aan, stimuleren en faciliteren. De positie van Hilversum als knooppunt voor digitale media wordt herkend in de MRA, in Utrecht en bij het Rijk. Dat heeft effect. Het aantal partijen dat zich committeert aan evenementen, talentontwikkeling en innovatieprojecten neemt toe. Bedrijven ervaren het effect van inspanningen van de gemeente: talent komt dichtbij beschikbaar. Er vertrekken bedrijven, maar er komen ook nieuwe bedrijven voor terug. Het aantal m2 in Hilversum voor grote bedrijven is beperkt, dat is een risico voor de toekomst.

De resultaten van het stimuleren van evenementen zijn zichtbaar in de stad tijdens piekmomenten als de Dutch Media Week en Dudok in Concert. Doorlopende zichtbaarheid moet echter nog flink toenemen. 2017 staat vooral in het teken van het zichtbaar maken van de mediastad.

We werken aan het opbouwen en versterken van stevige uitvoeringsorganisaties (Immovator, Hilversum Media Campus en citymarketing i.o.) die de initiërende rol van de gemeente vanaf 2017 kunnen overnemen.

Ambities