Goed bestuurde stad

Goed bestuurde stad

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

Onder dit programma valt verder de werkwijze van het gemeentebestuur, zoals het ontwikkelen van de voorstellen uit het raadakkoord en de organisatie van verkiezingen.

Opgave van de stad

De samenleving vraagt niet alleen een gemeente die samenwerkt, maar ook een gemeente die een lange-termijn-visie heeft en haar organisatie hierop heeft afgestemd. We blijven kritisch op de rol die we innemen en sturen met een prioriteitenagenda.

Ambities