Groene stad

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

Hilversum is een duurzame stad, waarin we steeds bewuster omgaan met energie, afval, natuur en bodem. Er wordt steeds meer groen in de stad aangelegd.

Opgave van de stad

Hilversum is een groene stad, omringd door een prachtig natuur- en recreatiegebied, met binnen in de stad een grote soortenrijkdom van bomen. De opgave is om in de stad het groen zichtbaar te maken. Met de in 2016 opgestelde nota Extra Impuls Groen wordt concreet invulling gegeven aan het verder vergroenen van Hilversum in het algemeen en het centrum in het bijzonder. Er komt een 1000-nieuwe-bomenfonds, waarvan de eerste bomen in 2016/2017 worden geplant. Ook heeft de ontwikkeling van het GNR de aandacht van het bestuur. De ingezette transitie van het GNR moet zorgen voor een stabiele organisatie waarbij zowel het basisonderhoud als de vernieuwing geborgd is.

Groen betekent ook duurzaamheid. Met het vaststellen van het duurzaamheidsplan 2016-2020 zijn de ambities benoemd. In vijf jaar tijd willen we 100k ton CO2 besparen. We kunnen dit bereiken door samen te werken met bedrijven en maatschappelijke initiatieven te ondersteunen of aan te jagen. Het gaat hierbij om alle domeinen, zowel maatschappelijke instellingen, bedrijven, bewoners en bewonerscollectieven.

Ambities