Dienstverlening

Dienstverlening

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

Onder dienstverlening wordt het contact verstaan dat inwoners, bedrijven en bezoekers met de gemeente hebben. Het gaat hierbij om dienstverlening via alle kanalen: website, social media, e-mail, loket (waaronder Sociaal Plein), telefoon en post. Hieronder vallen ook de producten van burgerzaken, zoals reisdocumenten en rijbewijzen.

Opgave van de stad

We willen dat inwoners, bedrijven en bezoekers de gemeente gemakkelijk kunnen bereiken. Het klantcontactcentrum, het Sociaal Plein of de website zijn voor veel inwoners, bedrijven en bezoekers het eerste contactmoment met de gemeente. Het is daarom van groot belang dat dit contact goed verloopt. Er zijn ook in 2016 veel stappen gemaakt om deze dienstverlening te verbeteren, met name op het gebied van verdere professionalisering en uitbreiding van digitale dienstverlening.

Ambities