Kerngegevens

Kerngegevens

Sociale structuur

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Per 1 januari

Per 1 januari

Per 1 januari

Aantal inwoners

87.161

87.414

87.830

waarvan 0 t/m 19 jaar

19.481

19.603

19.819

waarvan 20 t/m 64 jaar

51.103

51.182

51.313

waarvan 65 jaar en ouder

16.577

16.629

16.698

Aantal uitkeringsgerechtigden

1.975

2.058

1.975

(WWB -incl. WIJ-, BBZ, IOAW, IOAZ, Adreslozen)

Aantal werknemers werkvoorzieningsschappen

409

426

314

Fysieke structuur

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Per 1 januari

Per 1 januari

Per 1 januari

Oppervlakte gemeente in hectares

4.560

4.562

4.558

Oppervlakte binnenwater

75

73

77

Aantal woonruimten

40.877

41.307

41.123

Lengte van de wegen in km

294

294

294

waarvan wegen buiten de bebouwde kom

34

34

34

waarvan wegen binnen de bebouwde kom

260

260

260

Lengte van recreatieve fiets-, ruiter-, wandelpaden in km

104

104

104

Lengte van de waterwegen in km

13

13

13

Openbaar groen in ha

303

303

303

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Financiële structuur

Totaal

Per inw.

Totaal

Per inw.

Totaal

Per inw.

(x € 1.000)

(x € 1)

(x € 1.000)

(x € 1)

(x € 1.000)

(x € 1)

Exploitatielasten begroting

257.739

2.957

241.804

2.766

261.511

2.977

Opbrengst belastingen

20.056

230

19.587

224

19.811

226

Algemene uitkering gemeentefonds

136.294

1.564

137.354

1.571

140.180

1.596

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven per 1 januari

324.704

3.725

348.093

3.982

334.890

3.813

Eigen financieringsmiddelen per 1 januari

113.946

1.307

137.287

1.571

133.417

1.519

Vaste schuld per 1 januari

158.480

1.818

162.274

1.856

155.732

1.773