Langlopende schulden

Langlopende schulden

schuldverloop 2016

rente

langlopende leningen

stand leningen

aflossing

opgenomen in

stand leningen

ten laste van

1 januari

2016

2016

31 december

2016

Bank Nederlandse Gemeenten

119.833.609

-14.261.203

10.000.000

115.572.406

4.148.746

Nederlandse Waterschapsbank

21.800.000

-1.400.000

20.400.000

636.637

Aegon

11.040.000

-480.000

10.560.000

344.002

Nationale Nederlanden

9.600.000

-400.000

9.200.000

287.826

Totaal

162.273.609

-16.541.203

10.000.000

155.732.406

5.417.211

Gedurende het jaar is er voor een bedrag van € 16,5 miljoen afgelost.
In 2016 is één lening aangetrokken van € 10 miljoen met een looptijd van 25 jaar tegen een rentepercentage van 1,685%.

In de begroting 2016 gingen we ervan uit dat er een lening van € 16 miljoen zou moeten worden aangetrokken tegen een rentepercentage van 2,5%.