Het overzicht van lasten en baten 'in één oogopslag'

Het overzicht van lasten en baten 'in één oogopslag'

Begroting 2016

Gewijzigde begroting 2016

Jaarstukken 2016

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Programma's

1. Wonen en leven

61.227

-28.589

32.638

60.853

-29.488

31.365

60.282

-32.862

27.421

2. Zorg

85.333

-10.868

74.465

89.059

-12.318

76.741

80.802

-8.417

72.385

3. Werken

58.639

-30.897

27.742

66.888

-34.731

32.157

65.400

-35.228

30.173

4. Bestuur

22.926

-1.383

21.543

23.505

-1.611

21.894

23.457

-2.049

21.407

5. Financiën en grondexploitatie

11.998

-8.691

3.307

13.667

-13.313

354

27.500

-20.776

6.725

Gemeentefonds

-136.694

-136.694

-

-140.090

-140.090

-

-140.180

-140.180

Financieringsfunctie

-3.432

-3.432

-

-3.432

-3.432

-

-3.534

-3.534

Lokale heffingen

-19.587

-19.587

-

-19.587

-19.587

-

-19.812

-19.812

Dividend

-391

-391

-

-321

-321

-

-466

-466

Ov. algemene dekkingsmiddelen

-

-

-438

-438

-

-438

-438

Onvoorzien

96

96

96

-

96

-

-

-

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

RESULTAAT VOOR MUTATIE RESERVES

240.219

-240.532

-313

254.068

-255.329

-1.261

257.442

-263.760

-6.318

Reserves

1. Wonen en Leven

1.585

-693

892

1.835

-1.381

454

1.825

-951

874

2. Zorg

-

-436

-436

2.244

-2.202

42

2.244

-1.132

1.112

3. Werken

-

-762

-762

-

-1.798

-1.798

-

-1.266

-1.266

4. Bestuur

-

-153

-153

-

-153

-153

-

-153

-153

5. Financiën en grondexploitatie

-

-1.047

-1.047

-

-2.059

-2.059

-

-1.442

-1.442

MUTATIE RESERVES

1.585

-3.091

-1.506

4.079

-7.593

-3.514

4.069

-4.944

-874

RESULTAAT NA MUTATIE RESERVES

241.804

-243.623

-1.819

258.147

-262.922

-4.775

261.511

-268.704

-7.193