Bestuur

Bestuur

Begroting vs. Realisatie

Begroot Realisatie

Programmabeschrijving

We maken ons sterk voor goede dienstverlening, veiligheid en een optimaal bestuurde stad.

Het programma Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoner en gemeente. Hilversum zorgt voor goede basisvoorzieningen zoals dienstverlening en het handhaven van de veiligheid. Dit doen we effectief en efficiënt. Daarbij spelen de volgende vijf thema’s: Veilige stad, Samenwerking met inwoners, Regionale samenwerking, Dienstverlening en Goed bestuurde stad.

Veilige stad:

Fysieke en sociale veiligheid zijn basisvoorwaarden voor een prettige leefomgeving. Hieronder vallen onder andere de inzet van de brandweer, onze deelname aan de Veiligheidsregio en het aanpakken van criminaliteit en overlast.

Samenwerking met inwoners:

Het verhogen van de invloed van inwoners en bedrijven op hun eigen omgeving vraagt een andere rol van de gemeente. We doen steeds meer samen met inwoners en stimuleren het eigen initiatief. Daarbij passen we ook onze communicatie aan op een samenleving die actief is en betrokken wil worden.

Regionale samenwerking:

Een effectief en efficiënt bestuur vraagt flexibiliteit in samenwerkingsvormen. In de ene situatie zetten we in op samenwerking met buurten, terwijl in andere situaties (boven)regionale samenwerking tot het beste resultaat leidt. Ook verbonden partijen zijn belangrijke instrumenten om onze doelen te bereiken en betrekken we bij nieuwe vormen van effectiviteit en efficiency.

Dienstverlening:

Onder dienstverlening wordt het contact verstaan dat inwoners, bedrijven en bezoekers met de gemeente hebben. Het gaat hierbij om dienstverlening via alle kanalen: website, social media, e-mail, loket (waaronder Sociaal Plein), telefoon en post. Hieronder vallen ook de producten van burgerzaken, zoals reisdocumenten en rijbewijzen.

Goed bestuurde stad:

Onder dit programma valt verder de werkwijze van het gemeentebestuur, zoals het ontwikkelen van de voorstellen uit het raadakkoord en de organisatie van verkiezingen.

Thema's in het programma