Staat van voorzieningen

Staat van voorzieningen

Nr

Omschrijving voorziening

Saldo begin

Mutaties via de exploitatie

Rechtstreekse

Saldo einde

dienstjaar

vermeerderingen

verminderingen

onttrekkingen

dienstjaar

Programma 1

1

Spaarvoorziening rioleringen

34.585

2.722

37.307

2

Egalisatievoorziening rioleringen

1.227

196

1.423

3

Groot onderhoud begraafplaatsen

320

65

-19

366

4

Onderhoud kunstwerken OR

15

8

23

Totaal programma 1

36.147

2.990

0

-19

39.118

Programma 2

5

Frictiekosten GGD

75

-15

59

6

Onderhoud schoolgebouwen

82

325

-180

227

Totaal programma 2

157

325

0

-196

286

Programma 3

7

Groot onderhoud parkeergarages

190

142

-179

153

Totaal programma 3

190

142

0

-179

153

Programma 4

8

Pensioenen wethouders

4.066

321

-182

4.205

Totaal programma 4

4.066

321

0

-182

4.205

Programma 5

9

Meerjarenonderhoud Raadhuis

1.165

479

-534

1.110

10

Meerjarenonderhoud Stadskantoor

115

138

-83

170

11

Onderhoud maatsch. vastgoed en o.s.

1.038

1.355

-1.038

1.355

12

Persoonsgebonden opleidingsbudget

741

-700

-41

0

13

Infrawerken binnenstad

40

40

14

Planexploitaties

5.042

151

-105

-2.836

2.253

Totaal programma 5

8.141

2.123

-805

-4.532

4.928

Totaal alle programma's

48.701

5.902

-805

-5.107

48.690