Wonen

Wonen

Een excellent woonklimaat realiseren in Hilversum door een divers en duurzaam woningaanbod in het groen met vele jonge monumenten.

Hilversum is een fijne plaats om te wonen. We staan sterk in een concurrerende woningmarkt. Mede door onze gunstige ligging binnen de driehoek Amsterdam-Almere-Utrecht, met veel groen, mooie wijken, historische architectuur en aantrekkelijke schaalgrootte is Hilversum over de laatste jaren gegroeid in aantal inwoners. Met partners wil de gemeente dit ‘excellente woonklimaat’ blijven bieden. Voor iedereen: mensen die in Hilversum zijn geboren en of getogen, die hier oud willen worden, maar ook voor jonge gezinnen, jongeren en anderen die zich in Hilversum willen vestigen vanwege hun werk, de omgeving of omdat ze weten dat het hier goed toeven is. We denken dat we daarvoor verder moeten bouwen op de typisch Hilversumse kwaliteiten: koesteren en uitbouwen van de diversiteit in woonmilieus, kwalitatief hoogwaardige woningen en woonomgeving en versterken van de levendigheid en het groene karakter van de stad.

Met inwoners en ondernemers willen we graag invulling geven aan ons erfgoed en de ruimtelijke kwaliteit van Hilversum. Het programma slaagt als inwoners zich meer met Hilversum identificeren en trots zijn om in zo’n mooie stad te wonen, maar ook doordat inwoners op straat kunnen zien dat de kwaliteit van het woonklimaat verbetert en dat de ruimte in Hilversum slim wordt benut.

Uit het begrotingsprogramma Wonen en Leven worden ook de budgetten voor het ondersteunen van monumenteneigenaren, middelen voor welstand en het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen tot het sterprogramma Wonen gerekend.