Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering is een verplichte begrotingsparagraaf. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Deze paragraaf bevat de volgende onderdelen:

   1. Organisatieontwikkeling;
   2. Administratieve Organisatie / Interne controle;
   3. Informatiebeheer en - beveiliging;
   4. Veiligheid medewerkers;
   5. Personele lasten en -sterkte;
   6. Inhuur van externen;
   7. Indicatoren.