Grondexploitaties en vastgoed

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

Dit programma bevat de kosten en opbrengsten van de gronden en panden die Hilversum voor gebiedsontwikkelingen inzet. De kosten en opbrengsten van de panden met een maatschappelijke bestemming (onder meer onderwijs en welzijn) zijn verantwoord in de andere begrotingsprogramma’s. Naar verwachting worden de komende twee à drie jaar 10 van de 11 lopende gebiedsontwikkelingen voltooid. Anna’s Hoeve, onze grootste bouwlocatie, zal rond 2020 klaar zijn.

Opgave van de stad

De middelen die we hebben moeten we zorgvuldig inzetten. Dat geldt voor vastgoed net zo goed als voor onze financiële middelen. Ons vastgoed is immers met publieke middelen gefinancierd. Wij zetten ons vastgoed daarom in na een zorgvuldige afweging van mogelijke bestemmingen, en verkopen of verhuren ons vastgoed tegen een marktconforme prijs. Datzelfde geldt voor bouwgrond.

Als wij maatschappelijke instellingen willen huisvesten, die voor ons belangrijk zijn en die niet in staat zijn om die prijs te betalen, dan ondersteunen wij die instellingen door middel van een subsidie en niet door middel van een verlaging van de koop- of huurprijs. Zo is voor iedereen duidelijk, wat wij over hebben voor het maatschappelijke doel waarvoor die instelling staat. In 2016 hebben wij ons beleid daar al in belangrijke mate op aangepast, waarbij de nadruk lag op verkoop van vastgoed. In 2017 gaan wij daar mee door en verleggen onze aandacht dan naar verhuur van vastgoed aan maatschappelijke instellingen. Bij het verkopen van bouwkavels hebben wij de verkoopstrategie zo gekozen dat wij de opbrengst konden maximaliseren. Dat heeft geleid tot een verdere verbetering van het resultaat van onder meer Anna's Hoeve. Tijdens de opstelling van de begroting 2016 liepen er nog 11 grondexploitaties. Op 1 januari 2017 is dit aantal tot 4 teruggelopen.

Ambities