Gewaarborgde geldleningen

Gewaarborgde geldleningen

Staat van gewaarborgde geldleningen 2016

Naam van de instelling

Doel van de lening (leningnummer)

Oorspronkelijk bedrag

Percentage van het leningbedrag waarvoor borg-stelling is verleend

Restant bedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar

Correctie beginbalans

In de loop van het dienstjaar gewaarborgde geldleningen

Totaal bedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restant bedrag van de geldlening aan het eind van het dienstjaar

GARANTIE OP WONINGHYPOTHEKEN

ABN Amro

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

423.896

81.293

342.603

ING

Diverse woninghypotheken

4.212.573

100%

579.554

344.817

234.737

Rabobank

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

46.398

46.398

Westland Utrecht Bank

Diverse woninghypotheken

99.831

100%

44.361

4.788

39.573

Obvion Hypotheken/ABP

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

529.724

140.174

389.550

Nationale Nederlanden

Diverse woninghypotheken

563.913

100%

149.585

40.440

109.145

Aegon

Diverse woninghypotheken

330.065

100%

74.928

-22.660

97.588

Stater/Delta Loyd

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

394.418

51.663

342.755

Florius

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

153.681

36.796

116.885

Achmea

Diverse woninghypotheken

630.127

100%

131.238

18.037

113.202

A.S.R.

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

130.802

10.005

120.797

Direktbank

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

57.482

57.482

Reaal Hypotheken

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

47.250

47.250

SNS Bank

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

769.168

769.168

Regiobank

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

3.073

3.073

Houtvaart Hypotheken

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

30.433

30.433

1. TOTAAL GARANTIE OP WONINGHYPOTHEKEN

5.836.509

2.716.067

849.924

0

705.352

2.860.639

BORGSTELLINGEN RECHTSTREEKS

Cultuur/SCW/Kov/mon

St. Hilv. Openbare Bibliotheek

s-Gravelandseweg

1.072.056

100%

397.206

57.651

339.554

St. Onr. Zaken Kinderopv. H'sum

Bouw/inrichting kinderdagverblijf

408.402

100%

183.781

10.210

173.571

Banning

Restauratie Zout en zandbunker 811.454.020

132.941

100%

86.957

4.281

82.676

Banning

Restauratie Zout en zandbunker 811.454.030

374.995

100%

293.288

12.067

281.221

Sport

Tennisvr. Gooische Vallei

Clubaccommodatie Tennisvr.

200.700

100%

101.580

14.160

87.420

Gooische Zweefvliegclub

Betaling van rente en aflossing bij BNG

250.000

100%

191.667

8.334

183.333

Woningbouwverenigingen

Dudok Wonen

GPNW211 zuiderheide

4.700.000

100%

1.524.781

1.524.781

Dudok Wonen

vervr. afl. rijksleningen

2.324.454

100%

2.057.417

2.057.417

0

Dudok Wonen

vervr. afl. rijksleningen

1.151.906

100%

925.590

228.331

697.259

2. TOTAAL BORGSTELLINGEN RECHTSTREEKS

10.615.454

5.762.266

0

0

2.392.451

3.369.815

Naam van de instelling

Doel van de lening (leningnummer)

Oorspronkelijk bedrag

Percentage van het leningbedrag waarvoor borg-stelling is verleend

Restant bedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar

Correctie beginbalans

In de loop van het dienstjaar gewaarborgde geldleningen

Totaal bedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restant bedrag van de geldlening aan het eind van het dienstjaar

BORGSTELLINGEN VIA ACHTERVANG WSW

Woningbouwverenigingen

Dudok wonen

Herfinanciering leningnr. 408576901 wsw 7734

1.361.000

100%

800.668

51.668

749.000

Dudok wonen

Nieuwbouwproj. Leningnr. 4097646, wsw 34521

15.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

Dudok wonen

herfin. Leningnr. 4091130 wsw 28113

4.537.802

100%

4.538.000

4.538.000

Dudok wonen

St.Josephkerk leningnr. 408763801 wsw 19122

1.361.000

100%

1.188.358

16.358

1.172.000

Dudok wonen

nieuwbouw Ahrend-Libra leningnr. 409006702 wsw 27367

1.815.000

100%

851.368

86.368

765.000

Dudok wonen

nieuwbouw Ahrend-Libra len.nr. 4085411 wsw 5849

1.815.000

100%

1.007.122

73.122

934.000

Dudok wonen

nieuwbouw leningnr. 408334701 wsw 1677

1.815.000

100%

946.004

84.004

862.000

Dudok wonen

nieuwbouw leningnr. 4083948 wsw 2609

1.815.000

100%

920.261

88.261

832.000

Dudok wonen

renovatie cpl.20 leningnr. 408953902 wsw 27092

1.588.231

100%

966.282

54.282

912.000

Dudok wonen

J.P.Thijsseplein leningnr. 4089154801 wsw 28897

1.815.000

100%

1.652.725

21.725

1.631.000

Dudok wonen

proj.nr.43259 leningnr. 409185701 wsw 28964

1.815.000

100%

1.697.546

25.546

1.672.000

Dudok Wonen

Nieuwbouwproj. Lenmingnr. 400100179 wsw 36765

20.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

Dudok wonen

vervr. afl. rijkslen. Leningnr. 40101591 wsw 38122

15.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

Dudok wonen

Nieuwbouwprojecten leningnr. 40101592 wsw 38123

15.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

Dudok wonen

Nieuwbouwprojecten leningnr. 40101594 wsw 38124

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Dudok wonen

Nieuwbouwprojecten leningnr. Flex 67 wsw 38130

15.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

Dudok wonen

Nieuwbouwprojecten leningnr. TR153109 wsw 38372

25.000.000

100%

25.000.000

25.000.000

Dudok wonen

S.Stevinweg, Erfgooiersstr. Leningnr 408703801 wsw 14872

1.815.000

100%

1.584.424

22.424

1.562.000

Dudok wonen

financiering leningnr. 40104045 wsw 40738

6.500.000

100%

6.500.000

6.500.000

0

Dudok wonen

financiering flex 239.0 wsw 43007

20.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

Dudok wonen

financiering flex 238.0 wsw 43005

25.000.000

100%

25.000.000

25.000.000

Dudok wonen

leningrnr 40101593 wsw 38125

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Dudok wonen

leningnr. 10028362 wsw 45848

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Dudok wonen

lening 154306 wsw 46330

20.000.000

100%

20.000.000

667.000

19.333.000

Totaal Dudok Wonen

223.053.033

217.652.757

0

0

7.690.758

209.962.000

Eemland Wonen

zorgcomplex Ridderspoor leningnr 134110 wsw 45121

2.900.000

100%

2.900.000

2.900.000

Totaal Eemland wonen

2.900.000

2.900.000

0

0

0

2.900.000

Gooi en Omstreken

leningnummer 4095621 wsw 33619

3.600.000

100%

934.090

297.090

637.000

Gooi en Omstreken

div leningnummer 4095451 wsw 33436

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Gooi en Omstreken

leningnummer 4096076 wsw 33908

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

0

Gooi en Omstreken

Spoorstr/Kampstr leningnr. 10015851 wsw 27212

1.588.000

100%

437.195

102.195

335.000

Gooi en Omstreken

onderh. 44 won. GWVV 131 leningnr. 40106943 wsw 714

1.322.000

100%

93.265

93.265

0

Gooi en Omstreken

Herfin. & nieuwbouw leningnr. 10023802 wsw 37003

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Gooi en Omstreken

Herfin. Renovatieprojecten leningnr. 10025073  wsw 39197

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Gooi en Omstreken

herfinan en nieuwbouw leningnr. 10026338 wsw 41442

11.000.000

100%

11.000.000

11.000.000

0

Gooi en Omstreken

herfin. en nieuwbouw leningnummer 40105393 wsw 42177

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Gooi en Omstreken

herfin. en nieuwbouw leningnr. 10024414 wsw 38238

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Gooi en Omstreken

herfin. en nieuwbouw leningnr. 10024415 wsw 38243

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Gooi en Omstreken

herfin. en nieuwbouw leningnr 40106767 wsw 43578

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Gooi en Omstreken

leningnr. 10027709 wsw 44535

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Gooi en Omstreken

Flex 447 wsw 45524

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

0

Gooi en Omstreken

Flex 448 wsw 45525

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

0

Gooi en Omstreken

vervr. afl. rijksleningen 97844, lening 4097844, wsw 45750

5.445.000

100%

871.258

218.258

653.000

Gooi en Omstreken

Lening wsw 46132

8.000.000

100%

8.000.000

8.000.000

Gooi en Omstreken

Lening wsw 46902

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Gooi en Omstreken

Lening wsw 47143

4.000.000

100%

4.000.000

4.000.000

Gooi en Omstreken

Lening wsw 47144

4.000.000

100%

4.000.000

4.000.000

Totaal Gooi en Omstreken

123.955.000

101.335.808

0

13.000.000

26.710.808

87.625.000

Habion

Verz.huis Boomberg leningnr 400100558 wsw 37131

1.400.000

100%

1.400.000

1.400.000

Totaal Habion

1.400.000

1.400.000

0

0

0

1.400.000

Stichting de Alliantie

leningnummer 154333 wsw 46652

10.250.000

100%

10.250.000

10.250.000

Stichting de Alliantie

herfinanciering leningnr. 4099570 wsw 36314

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Stichting de Alliantie

herfinanciering leningnr. 19916/1932 wsw 38334

11.600.000

100%

11.600.000

11.600.000

Stichting de Alliantie

leningnr. 10028321 wsw 45752

20.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

Stichting de Alliantie

leningnr. 163020001 wsw 45792

20.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

Stichting de Alliantie

leningnr. 65189 wsw 46112

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Stichting de Alliantie

leningnr. 65190 wsw 46113

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Totaal Stichting de Alliantie

86.850.000

86.850.000

0

0

0

86.850.000

Stichting Woonzorg Nederland

"Leen ter Rouwelaarhuis" len.nr. 40102861 wsw 39259

4.076.000

100%

4.076.000

4.076.000

Stichting Woonzorg Nederland

Leningnr, 10015227 wsw 22462

3.449.000

100%

2.061.688

129.688

1.932.000

Stichting Woonzorg Nederland

Leningnr. 10028176 wsw 45460

1.984.000

100%

1.917.867

65.867

1.852.000

Totaal Stichting Woonzorg Nederland

9.509.000

8.055.555

0

0

195.555

7.860.000

3. TOTAAL BORGSTELLINGEN VIA ACHTERVANG WSW

447.667.033

418.194.120

0

13.000.000

34.597.121

396.597.000

4 = 1 + 2 + 3 Totaal Borgstellingen/garanties

464.118.996

426.672.453

849.924

13.000.000

37.708.711

402.813.667