Overzicht

Toelichting sterprogramma's

Ook in 2016 werkt de gemeente met focus en voorrang, en met partners in de stad aan vijf politieke prioriteiten: de Sterprogramma’s Nieuwe Zorgtaken, Centrum, Mediastad, Wonen en Buurten. Dat gebeurt onder de vlag van #Verdermethilversum. Een kenmerk van een sterprogramma is dat het bestaat uit verschillende prestaties uit verschillende begrotingsprogramma’s. Dit hoofdstuk maakt inzichtelijk hoe de sterprogramma’s en de begrotingsprogramma’s zich tot elkaar verhouden.

In de Kadernota 2015 werd aangegeven welke gerichte impulsen vanuit de sterprogramma’s in 2016 zijn voorzien. In dit hoofdstuk staat per sterprogramma hoe deze impulsen te herleiden zijn naar prestaties en budgetten in de reguliere begrotingsprogramma’s. De financiële relatie is samengevat in onderstaande tabellen.

Afwijkingen op de sterprogramma's worden toegelicht op de betreffende begrotingsprogramma's.

Sterprogramma's

Programma's