Werken

Werken

Begroting vs. Realisatie

Begroot Realisatie

Programmabeschrijving

Een aantrekkelijke stad voor ondernemers, een sociale stad voor inwoners en een bereikbare stad voor iedereen.

Dit programma gaat over de arbeidsmarkt. Een goed functionerende arbeidsmarkt zorgt voor meer kansen tot ontplooiing van Hilversummers. We onderscheiden hierbij vier onderliggende thema’s: de ondernemende stad, de werkende stad, de sociale stad en de bereikbare stad.

Ondernemende stad:

Een ondernemende stad gaat over een goed ondernemingsklimaat, dienstverlening van hoge kwaliteit en toekomstbestendige winkelgebieden en werklocaties. Het ontwikkelen en versterken van de creatieve sector is de eerste prioriteit.

Werkende stad:

Dit omvat de thema’s werkgelegenheid, arbeidsontwikkeling en het creëren van arbeidsplaatsen.

Sociale stad:

Een sociale stad houdt in dat bewoners optimale kansen hebben op deelname en bijdrage aan het sociale en economische leven, en dat waar nodig en indien gewenst (financiële) ondersteuning adequaat is.

Bereikbare stad:

Dit heeft betrekking op de mobiliteit van alle Hilversummers voor werk of voor school en op de bereikbaarheid van de stad als geheel. Verkeer, openbaar vervoer en doorstroom horen daarbij.

Thema's in het programma