Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen

In 2016 transformeerden verschillende plaatsen in de stad en werd de vernieuwing zichtbaar voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast fysieke verandering in de openbare ruimte in Hilversum wordt ook het van buiten naar binnen werken door de gemeente en voor iedereen (‘buitenwereld’) merkbaar. Inwoners van Hilversum kregen ook te maken met de veranderingen binnen het sociaal domein. Tot slot kwam Hilversum landelijk in de spotlights te staan met Dudok in concert, dat werd uitgezonden op tv.

Kortom de effecten van het beleid van het huidige college worden zichtbaar voor de inwoners. Als college zijn we dan ook trots op wat er in 2016 is bereikt en in gang is gezet. Het resultaat is een socialer en levendiger Hilversum; dat horen we ook terug van de inwoners. Het wordt in Hilversum veiliger, schoner en leuker en daarmee nog beter wonen, werken, leven en ontspannen.

Met deze jaarrekening leggen we verantwoording af over de wijze waarop we invulling hebben gegeven aan de voorgenomen activiteiten en de bereikte prestaties. Dit jaarverslag is daarbij het eerste jaarverslag dat aansluit bij de nieuwe begrotingsopzet. De vereenvoudiging naar vijf brede programma’s, maakt deze jaarrekening begrijpelijker en minder uitgebreid. Bewust is bij het opstellen van de begroting scherp ingezet op het aan de voorkant afromen van posten waarop structureel werd onderbesteed.