Evenementen in beeld

Landelijk heeft de inzet van Hilversum voor een vuurwerkvrijezone in het centrum gezorgd voor veel media aandacht. Een ander feestelijk hoogtepunt was Dudok in concert waar vele amateurverenigingen in het Raadhuis open podium optraden en waar 5.000 toeschouwers rondom het Raadhuis van een televisie spektakel genoten dat werd uitgezonden op NPO1. Het is voor Hilversum en haar inwoners belangrijk om op een positieve manier landelijk in beeld te komen. Het vergroot ook de aantrekkelijkheid van Hilversum als vestigingsplaats Daarnaast kende Hilversum in 2016 tal van aansprekende evenementen, zoals de Open Studio Dagen in combinatie met Hilversum On Air. Er waren veel activiteiten in het centrum, die ook weer leiden tot initiatieven in de buurten. Dat wordt gezien en daarover zijn we net als de inwoners zelf positief verrast.