Samenwerking met inwoners

Samenwerking met inwoners

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

Het verhogen van de invloed van inwoners en bedrijven op hun eigen omgeving vraagt een andere rol van de gemeente. We doen steeds meer samen met inwoners en stimuleren het eigen initiatief. Daarbij passen we ook onze communicatie aan op een samenleving die actief is en betrokken wil worden.

Opgave van de stad

We willen inwoners de ruimte geven voor initiatieven die positief bijdragen aan hun leefomgeving. Dit vraagt om een gemeente die durft los te laten en zich beperkt tot het scheppen van globale kaders waarbinnen mensen zichzelf kunnen redden. Gemeente, inwoners, bedrijven en instellingen gaan met elkaar in gesprek. Zo komen we van elkaar te weten wat we willen, wat we nodig hebben en wat we zelf bij kunnen dragen. We stimuleren deze samenwerking actief op het niveau van de buurt en is ook geborgd in het sterprogramma Buurten.

We veranderen de vorm van onze communicatie met de gemeenschap: minder zenden en meer luisteren. We tekenen op wat zich in de samenleving afspeelt, welke initiatieven worden ontplooid en waar de gemeente een rol kan spelen. We noemen dat de ‘dialoog met de stad’. Regelmatig bundelen we de opbrengsten van die dialoog in updates: via verschillende kanalen maar onder de herkenbare noemer #verdermethilversum. Natuurlijk blijft de gemeente via oude en nieuwe media (zoals Twitter en Facebook) ook regelmatig communiceren over wat voor onze inwoners en bedrijven van belang  is:  onderhoud aan het groen en aan de wegen, bouwplannen of het verduurzamen van woningen en bedrijven.

Ambities