Veilige stad

Veilige stad

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

Fysieke en sociale veiligheid zijn basisvoorwaarden voor een prettige leefomgeving. Hieronder vallen onder andere de inzet van de brandweer, onze deelname aan de Veiligheidsregio en het aanpakken van criminaliteit en overlast.

Opgave van de stad

De geregistreerde politiecijfers dalen voor de meeste delicten al jaren, maar het gevoel van veiligheid blijft achter. Om dit veiligheidsgevoel te verhogen, investeren we in buurten. We willen de leefbaarheid verbeteren door buurtgericht te werken en te investeren in een veilige woonomgeving. Kansen tot ontplooiing van individuen en ondernemers mogen niet worden verstoord door overlast, hinder, onveiligheid of criminaliteit. Met name ten aanzien van  drugsoverlast en woninginbraken zijn in 2016 grote successen geboekt. De overlast van jongeren is daarentegen gestegen en heeft daarom ook meer prioriteit gekregen. Verder kan de toenemende radicalisering het onveiligheidsgevoel in de gemeente versterken. Bij de aanpak van radicalisering heeft de gemeente Hilversum bij uitstek een preventieve en signalerende rol. We willen sociale spanningen tussen bevolkingsgroepen beperken. In 2016 hebben we onder andere fors geïnvesteerd in een netwerk van betrokken partners. Doel is een samenleving waarin iedereen meedoet en die er op gericht is om niet maatschappelijk aanvaard gedrag te voorkomen.

De Veiligheidsregio onderhoudt een veerkrachtige en flexibele crisisorganisatie die crises en rampen op een adequate en vakkundige wijze bestrijdt. In 2016 is het nieuwe beleidsplan van de Veiligheidsregio uitgevoerd, waarbij optimaal rekening is gehouden met de politieke wensen vanuit Hilversum op het gebied van veiligheid op het Media Park en bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. De brandweer zorgt daarnaast voor het vergroten van het bewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en bedrijven op het gebied van brandveiligheid. Speerpunt voor de brandweer is de doorontwikkeling van variabele voertuigbezetting. De besluitvorming rond de ontwikkeling van het oefencentrum Crailo is helaas afgebroken. De Veiligheidsregio Utrecht heeft uiteindelijk besloten niet te participeren, waardoor de risico’s voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek te groot werden en zij hebben besloten Crailo niet tot professioneel oefencentrum te ontwikkelen.

Ambities