Centrum

Centrum

Samen met centrumpartners nemen we het centrum op de schop. Ambitie is een aantrekkelijk centrum waar we trots op kunnen zijn.

Het centrum van Hilversum heeft Van oudsher een lokale en (boven-)regionale functie. Door allerlei ontwikkelingen staat deze positie onder druk. Om het tij te keren is een stevige aanpak ingezet. De ambitie is om een aantrekkelijk centrum te realiseren dat aansluit bij de identiteit van Hilversum. Een centrum dat aantrekkelijk is om te bezoeken, om in te ondernemen en culturele initiatieven te ontplooien en om er te wonen. De Centrumvisie legt het fundament onder het programma. In 2016 werd gewerkt aan herinrichting van Marktplein en vernieuwing van Hilvertshof. De resultaten van dit programma zijn daarmee concreet zichtbaar in het centrum. Parallel hieraan worden plannen ontwikkeld voor onder meer het Stationsgebied.

Uit het begrotingsprogramma Werken worden ook de budgetten voor horeca, markt, economische ontwikkelingen en toerisme tot het sterprogramma Centrum gerekend.