Levendige stad

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

In Hilversum ontmoeten mensen elkaar vaak en gemakkelijk. Je kunt er op een prettige manier bewegen, sporten en recreëren. In de buurten zijn goede voorzieningen. Het culturele aanbod en evenementen hebben aantrekkingskracht, ook voor mensen buiten de stad.

Opgave van de stad

In Hilversum ontmoeten inwoners elkaar. De opgave voor de levendige stad is mensen in beweging brengen. Daarvoor zijn passende sportvoorzieningen, spannende evenementen en een veelzijdig cultureel aanbod nodig.

In 2016 hebben we de uitgangspunten voor het sportbeleid opnieuw vastgesteld in de nota Sport en Bewegen 2016-2020. Bewoners die actief zijn, hebben minder gezondheidsklachten en worden minder eenzaam; daar heeft ook de stad baat bij. Het is daarom belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om te sporten en te recreëren. Gelukkig kent Hilversum een groot aantal vitale sportverenigingen. De gemeente investeert en is verantwoordelijk voor de fysieke voorzieningen, zoals sportvelden, sporthallen, speelplekken en parken. Ook stimuleren we de sportparticipatie, in het bijzonder van ouderen en jongeren door middel van buurtsportcoaches .

Evenementen dragen bij aan de identiteit van de stad, zeker als ze gericht zijn op de Mediastad. De organisatie van het succesvolle Dudokconcert, integraal uitgezonden op televisie, verdient hier een vermelding. Door veel inwoners en medewerkers is hard samengewerkt om dit tot een succes te maken.
De opgave is aantrekkelijke evenementen mede te organiseren, voor Hilversummers maar ook voor bezoekers van buiten. Het is gelukt om in 2016 vier grote mediafestivals in Hilversum te hebben. Met het oog op de grote evenementen is er ook geïnvesteerd in het nieuwe Marktplein, inclusief afspraken met de marktkoopmensen over evenementen.

Cultuur vergroot de levendigheid in de stad en versterkt de identiteit van Hilversum als stad van media, muziek en architectuur. Daarnaast vinden er ook tal andere culturele activiteiten plaatsen zoals op het gebied van de podiumkunsten en beeldende kunsten. In Hilversum kan iedereen genieten van en deelnemen aan cultuur; als publiek, als vrijwilliger, als amateur of professional. Hiervoor zijn goede voorzieningen aanwezig. We ondersteunen amateurkunsten met als doel de participatie in de amateurkunst te vergroten. We ondersteunen professionele organisaties om te komen tot een aantrekkelijke en afwisselende programmering, met ruimte voor grote namen en voor nieuw talent. Verder beschikt Hilversum over enkele unieke cultuurarchieven die we willen koesteren. Het is gelukt de gemeentelijke middelen voor cultuur in 2016 meer flexibel en programmatisch in te zetten, we zijn op dit punt nog niet waar we willen zijn, maar het veranderingsproces is in gang gezet. De nieuw ingestelde cultuurraad speelt een belangrijke rol in de kwaliteitsbewaking en beoordeling van subsidieaanvragen.

Ambities