Lokale belastingen

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

Van de lokale belastingen is de onroerendezaakbelasting (circa € 19 mln) de belangrijkste. Daarnaast bevat dit programma de opbrengsten uit de precario- en hondenbelasting. De opbrengsten uit deze belastingen kunnen voor alle gemeentelijke ambities worden ingezet. In het begrotingsprogramma Wonen en Leven zijn de opbrengsten uit de rioolheffing en de afvalstoffenheffing opgenomen. Deze opbrengsten zijn bestemd voor het onderhoud en de vervanging van het riool en het verwijderen van huishoudelijk afval.

Opgave van de stad

Wij willen de stad graag vooruit brengen, maar we willen dat niet betalen uit hogere belastingen als dat niet strikt noodzakelijk is. In 2016 is het gelukt om een belangrijk deel van onze ambities te verwezenlijken zonder dat de lokale lasten zijn gestegen. Dit komt omdat we scherp hebben gestuurd op onze budgetten, en partners in de stad de bereidheid hebben getoond om mee te investeren.

Ambities