Volksgezondheid

Volksgezondheid

Begroting vs. Realisatie

Programma Totaal

Wij hebben als gemeente een taak inwoners te stimuleren gezond te leven en te wijzen op mogelijke risico’s van ‘ongezond’ gedrag.

Opgave van de stad

In 2016 is veel werk verricht op het gebied van de dementievriendelijke gemeente en is de gemeente een Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) gemeente geworden. In de concept visie Sociaal Domein is voor de komende jaren het gezondheidsbeleid integraal opgenomen. Deze visie wordt in 2017 in de raad besproken. Het gezondheidsbeleid krijgt in 2017 verder concreet vorm door met de GGD afspraken te maken over hun inzet in Hilversum, het vaststellen van het nieuwe regionale preventie en handhavingsplan en verder uitvoeren van het JOGG project.

Ambities