Sociaal Plein in de hoofdrol

Sociaal Plein in de hoofdrol

We zijn – binnen de beschikbare budgetten - goed geslaagd in de overname van de nieuwe zorgtaken in het Sociaal Domein. We hebben nu een beter beeld van de omvang van de gedecentraliseerde taken. Met het Sociaal Plein in de hoofdrol werken we hard aan de doorontwikkeling.
Er werd in 2016 geïnvesteerd in een betere ondersteuning en regievoering van de meest kwetsbare inwoners. Onder meer via het projecten Multi Probleemhuishoudens en Iedere dakloze een plan van aanpak. Met behulp van marketing-communicatie zijn we gestart met het vergroten van de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het Sociaal Plein. Door alle inspanningen in de afgelopen jaren hebben we gezorgd voor een basis om op voort te bouwen. Er staat een goed netwerk van zorgpartijen en professionals weten elkaar te vinden. In de komende jaren is het belangrijk in te zetten op een betere samenwerking met huisartsen en andere medische instellingencircuit en ook met preventieve netwerken.

Meer werk door samenwerking
Een andere zorg is die van het participeren en deelnemen van zoveel mogelijk Hilversummers als het gaat om werk. De resultaten in 2016 waren helaas onvoldoende als het gaat om toeleiding naar werk. Dit heeft onder andere te maken met een te grote afstand tot samenwerkingspartners. In 2017 richten we ons daarom op het vergroten van het vertrouwen door versterking van de betrokkenheid van de mensen op zoek naar werk. Tevens willen we samenwerking tussen professionals verder verbeteren.
Met het ‘Convenant Hilversum werkt Samen’ en de projecten WINST en NOVA die in 2016 zijn opgesteld, ligt er een stevig commitment bij werkgevers, bemiddelaars en de Tomin groep. Zij zullen het komend jaar een samenwerkingsverband optuigen gericht op het creëren van werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Productief leren
In 2016 hebben we samen met het voortgezet onderwijs, het MBO en de regiogemeenten de bestaande bijzondere voorziening Productief leren gered. Het is belangrijk om snel en adequaat te reageren op jongeren met problemen op school of die na school op de bank blijven zitten.