Positie van Hilversum

Samenwerking en innovatie vindt tot slot plaats samen met andere gemeenten. Als Hilversum zijn we zeer actief in de regio en daarbij zowel onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als van de Economic Board Utrecht (EBU). Vanuit die positie kun je ook innovatie en business start ups faciliteren, wat zich onder meer vertaalt in de oprichting van de Hilversumse Media Campus en de samenwerking met Ziggo.

Projecten in 2016
Als je door de stad loopt, zie je hoeveel er in Hilversum verandert. Er wordt gewerkt aan projecten en veel is opgeleverd in 2016, zoals Anna’s Hoeve, het Corporatiehotel in de Langestraat, Villa Industria, nieuwbouwwoningen op voormalige ING locatie en Hilvertshof. Daarnaast hebben we als gemeente geïnvesteerd in de vernieuwing van het Marktplein. Een levendig plein, een aantrekkelijke markt en een mooie evenementenlocatie is het resultaat. Dit leidt weer tot investeringen van bedrijven rondom het Marktplein. Het meest in het oog springend is foodhall MOUT dat in mei 2017 in de voormalige Eurobioscoop opent en Vida. In 2016 zijn verder belangrijke stappen gezet voor de vernieuwing van het Stationsgebied.

Natuurlijke omgeving
De kwaliteit van Hilversum ligt niet alleen in de stad zelf, maar ook in de natuurlijk omgeving. Als Hilversum hebben we in 2016 actief bijgedragen aan de vernieuwing en het toekomstbestendig maken van het Goois Natuur Reservaat. Met de opheffing van het algemeen bestuur en het op gang komen van de transitie zijn belangrijke eerste stappen gezet op weg naar een daadkrachtig en stabiel GNR.

Langzaam op gang
Op sommige plekken duurt het trouwens erg lang voordat we aan de slag gaan. Maar we maken nu vorderingen op een aantal belangrijke dossiers. Zo gaat er nu na 15 jaar gebouwd worden op de voormalige KRO locatie. Ook is met de restauratie van de Aula Bosdrift en de oprichting van het crematorium een ander langlopend dossier op orde gebracht. Ook benoemen we hier onze inzet om voor Zonnestraal de werelderfgoedstatus te verkrijgen. Uiteraard moeten we ook vaststellen dat niet alles lukt. Als college vinden we het bijvoorbeeld jammer dat de plannen voor tweerichtingsverkeer in de Emmastraat niet doorgaan.

Uniek en inspirerend bleek wederom de 12 uur van het Centrum. Samen met ondernemers en inwoners werden op het Stationsplein alle ontwikkelingen in het centrum op de kaart te zetten. Met een bijzondere afsluiting van de avond door de commissievergadering, die door tropische temperaturen in de openlucht werd gehouden.