Samenwerken in de buurt

Nieuw in 2016 was het voeren van de buurtgesprekken. Het is spannend om op een nieuwe manier de dialoog met de stad aan te gaan. Het is een proces van vallen en opstaan, maar het inwonergericht werken krijgt gelukkig steeds meer vorm in alle geledingen van de gemeentelijke organisatie. Schoon, groen en veilig zijn nu naast participatie ook een integraal onderdeel van buurten. Bewoners krijgen een nadrukkelijke rol in het (groen)beheer in de wijk.

Het programma buurten is voorbereid. Samenwerking tussen en aanspreekbaarheid van professionals betekent dat er sneller geacteerd wordt. Als inwoner voel je je minder vaak een roepende in de woestijn en er komen meer mogelijkheden om mee te doen. Verschillen in identiteit tussen buurten worden zichtbaar. De gemeente weet sneller aan te sluiten bij de behoeftes. Buurten nemen langzaam meer regie en verantwoordelijkheid. De buurtcoördinatoren zijn daarin de spin in het web. Ook is samen met Versa een veranderingstraject in gang gezet. De gemeente neemt verantwoordelijkheid in het organiseren van de samenwerking, maar kan niet alles zelf doen. Dit leidt tot mooie initiatieven zoals bij de ontwikkeling van de Meentwerf, centrummanagement en het energieplatform.

Online participatie
Samenwerking en informatie in de samenleving ophalen doen we ook door middel van nieuwe adviesraden. In 2016 zijn de ARK (Adviesraad Ruimtelijke Kwaliteit) en Cultuurraad opgericht en is geëxperimenteerd met adviesraden in het sociaal domein. Een andere manier om informatie en kennis binnen te halen is het vroegtijdig inzetten van bewonersparticipatie. Daarbij maken we steeds meer gebruik van de kennis van onze mediabedrijven en hebben we via de app Locali en de ontwikkeling van De virtuele Stad ervaren hoe dit zelfs online kan.