Sterprogramma’s volop in ontwikkeling

Sterprogramma’s volop in ontwikkeling

In 2016 hebben we een grote stap gezet in de uitvoering van de vijf sterprogramma’s. Het programma buurten is volop in ontwikkeling, terwijl de overname van de nieuwe zorgtaken uit het programma nieuwe zorgtaken inmiddels is gerealiseerd. In het centrum zijn de resultaten voor iedereen letterlijk zichtbaar. Binnen het sterprogramma wonen ligt de focus op het uitrollen van de vastgelegde kaders (o.a. Nota Extra Impuls Groen, Woonvisie, Duurzaamheidsprogramma 2016-2020). Afgelopen jaar is veel energie en inzet gestoken in de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders zonder dat dit ten koste ging van onze eigen inwoners. Hilversum als mediastad is vanuit media verder op de kaart gezet. Onder meer door samenwerking met private partijen, de aandacht voor de mediastad buiten Hilversum en de interesse van (media)bedrijven en nieuwe start-ups om zich in Hilversum te vestigen.

Veranderingen en dynamiek
We hebben de stap gezet van plannen maken naar daadwerkelijk voorbereiden en uitvoeren. Soms blijkt dan pas waar het spannend is of waarover de meningen verschillen (bijvoorbeeld tweerichtingsverkeer Emmastraat). Tegelijkertijd is er los van de politieke prioriteiten verwoordt in de sterprogramma’s veel verandering en dynamiek als gevolg van autonome ontwikkelingen en landelijke regelgeving. We noemen hier de voorbereiding op de omgevingswet.

Hilversum veiliger
Hilversum is in 2016 veiliger geworden. Het aantal woninginbraken is fors afgenomen dankzij de gezamenlijke inzet van politie, inwoners en maatschappelijke partijen. Ook hebben we met de inzet van jeugdboa’s gereageerd op onveiligheid op straat. Het is belangrijk om snel en effectief te reageren en direct het gesprek aan te gaan met de jongeren en de buurt. Er dicht bovenop zitten, betekent ook snel resultaat kunnen boeken.