Locaties voor vluchtelingen

Eind 2015 werden we net als veel andere gemeenten geconfronteerd met een snel groeiend aantal vluchtelingen. Als centrumgemeente heeft Hilversum de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek gemobiliseerd en opgeroepen haar verantwoordelijkheid te nemen. Veel tijd werd er in 2016 gestoken in regionale afstemming en in het maken van afspraken met het COA. In onze eigen gemeente hebben we flinke inspanningen verricht met het zoeken naar geschikte locaties voor aanvullende (tijdelijke) huisvesting voor asielzoekers en statushouders. Onder meer met de voorgenomen transformatie van de LTS. Ook is er geïnvesteerd in de maatschappelijke dialoog en werd er vanaf het begin aandacht besteedt aan het goed organiseren van de inburgering van statushouders. Terugblikkend op 2016 moet de samenwerking met het COA worden geëvalueerd, maar zijn we trots op hoe we samen met de regio hierin voortvarend hebben opgetreden.