Verduurzaming

Ook blijven we inzetten op de samenwerking met inwoners en bedrijfsleven om de verduurzamingsopgave de komende jaren te realiseren. In 2016 is het gelukt belangrijke green deals te sluiten met Hilverzon en het Mediapark. De komende jaren gaan we nog meer van deze greendeals sluiten en richten daarvoor een energieplatform op. De ambities op duurzaamheid zijn groot en het is nodig daar meer maatschappelijk kapitaal voor te mobiliseren.