Financiën per programma

Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)


Programma & Thema

Primitieve begroting 2016

Wijziging begroting  2016

Actuele begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil 2016

1.1

Mooie stad

21.160

-2.073

19.087

16.556

-2.531

1.2

Levendige stad

6.350

182

6.531

6.284

-247

1.3

Groene stad

5.128

619

5.747

4.580

-1.167

1

Wonen en leven

32.638

-1.273

31.365

27.421

-3.945

2.1

Zorg

52.291

1.842

54.133

49.650

-4.483

2.2

Welzijn

6.814

841

7.655

7.842

187

2.3

Volksgezondheid

2.934

0

2.934

2.954

20

2.4

Onderwijs en jeugdzaken

12.426

-407

12.019

11.938

-81

2

Zorg

74.465

2.276

76.741

72.385

-4.356

3.1

Ondernemende stad

2.777

516

3.293

3.000

-293

3.2

Werkende stad

4.199

1.220

5.419

5.411

-8

3.3

Sociale stad

18.739

2.519

21.258

20.661

-597

3.4

Bereikbare stad

2.027

160

2.187

1.101

-1.086

3

Werken

27.742

4.415

32.157

30.173

-1.984

4.1

Veilige stad

8.302

141

8.443

8.308

-135

4.2

Samenwerking met inwoners

3.142

100

3.242

2.896

-346

4.3

Regionale samenwerking

264

0

264

202

-62

4.4

Dienstverlening

2.033

110

2.143

2.078

-64

4.5

Goed bestuurde stad

7.802

0

7.802

7.923

121

4

Bestuur

21.543

351

21.894

21.407

-487

5.1

Financiële huishouding

-142.702

-2.893

-145.595

-143.042

2.553

5.2

Lokale belastingen

-16.835

-46

-16.881

-16.992

-111

5.3

Grondexploitaties en vastgoed

2.836

-3.778

-942

2.330

3.272

5

Financiën en grondexploitaties

-156.701

-6.717

-163.418

-157.704

5.714

Totaal van Lasten en Baten

-313

-948

-1.261

-6.318

-5.057

Mutatie reserves

1

Wonen en leven

892

-438

454

874

420

2

Zorg

-436

478

42

1.112

1.070

3

Werken

-762

-1.036

-1.798

-1.266

532

4

Bestuur

-153

0

-153

-153

0

5

Financiën en grondexploitaties

-1.047

-1.012

-2.059

-1.442

617

Totaal mutatie reserves

-1.506

-2.008

-3.514

-874

2.640

Resultaat

-1.819

-2.956

-4.775

-7.193

-2.418